Medlemsbetingelser
1. Januar 2023

 1. Generelt

Ved oprettelse af et medlemskab i The House, accepteres nærværende medlemsbetingelser. Ligeledes accepteres The House’s ”Code of Conduct” for professionel adfærd hos os samt den til enhver tid gældende persondatapolitik.

 

Endvidere gives samtykke til, at The House må sende dig servicemails, herunder e-mails om ændringer i dit medlemskab samt fakturaer.

 

Dette gælder også når The House er lejet ud til events/arrangementer, ligesom dette ikke giver adgang til kompensation i medlemskabet. Lukning i forbindelse med events/arrangementer varsles med min. 7 dage.

 

1.1 Personlige oplysninger

Det er en betingelse for at oprette et medlemskab i The House, at The House modtager oplysninger om dit navn, evt. virksomhed, din eller din virksomheds adresse, din e-mailadresse og telefonnummer samt nødvendige informationer til opfyldelse af Betalingsbetingelser (Pkt. 4.).

 

The House er videokameraovervåget ude og inde, af hensyn til både medlemmer og The House. Optagelser gemmes i 7 dage, og vil alene blive anvendt af The House som led i sikkerhed.

 

1.2 Misbrug

Medlemskab i The House er personligt og må – medmindre andet skriftligt er aftalt – ikke anvendes af andre end dig. Såfremt andre anvender dit medlemsskab, betragtes dette som misbrug. The House forbeholder sig retten til at ophæve medlemskabet og kræve erstatning i tilfælde af misbrug.

 

 1. Medlemskab

Medlemskabet inkluderer adgang til medlemsområdet i vores lokation Ryesgade 8, 8000 Aarhus C. Som medlem får du 20% rabat på køb af mad/drikke i cafeen, samt booking af vores mødelokaler. Der er desuden adgang til fri filterkaffe, the og isvand. Medlemskabet forlænges automatisk ift. valg af betalingsform (Pkt. 5), indtil det opsiges.

 

 1. Faste pladser

Det er muligt at leje en fast plads, inkl. aflåst skrivebordsskuffe. Pladsen er privat og benyttes kun af dig. Her må opstilles privat IT udstyr og lign, men ingen private affekter som familiefotos og lign. Af hensyn til andre medlemmer må gæster må ikke medtages i medlemszonen, medmindre der købes et dagspas.

 

Når The House er lejet ud til events/arrangementer, er huset lukket også for faste pladser. Dette giver ikke adgang til kompensation i medlemskabet. Lukning i forbindelse med events/arrangementer varsles med min. 7 dage.

 

Faste pladser kan opsiges løbende måned + 60 dage.

 

 1. Mødelokaler

Mødelokalet er først ledigt fra booking-tidspunktet, og skal af hensyn til rengøring forlades senest 10 min før mødet slutter.

Mødet kan annulleres op til 24 timer inden start. Herefter kan mødet ikke annulleres, og der fremsendes opkrævning på det fulde beløb.

Ved ændring af tidspunkt eller varighed, kontaktes caféen på tlf. 2199 0902 eller skriv til hello@thehouse.dk

 

Trækker mødet ud efterfaktureres differencen.

 

 1. Betaling

Betaling opkræves månedsvis forud. Betaling sker via registrering af kreditkort på The Houses website eller ved fremsendelse af faktura.

 

5.1 Betalingsfrist

Frist for rettidig betaling er sidste dag inden næste medlemsskabsperiode.

 

5.2 Moms

Betaling af medlemskaber, mødelokaler, faste pladser og events er momspligtigt.

 

 1. Forsinket betaling

Såfremt betalingen ikke er sket rettidigt, fremsendes et rykkerbrev, og du vil blive opkrævet et rykkergebyr. The House forbeholder sig retten til at ophæve medlemskabet, såfremt betaling ikke sker senest 7 dage efter forfaldsdatoen.

 

 1. Vilkårsændringer

 

7.1 Generelt

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på The Houses hjemmeside. The House tager forbehold for trykfejl.

 

7.2 Varsel

The House forbeholder sig ret til at ændre i vilkår uden yderligere varsel. Ændringer træder i kraft senest 30 dage før næste automatiske forlængelse af medlemskab.

 

The House forbeholder sig ret til at opsige medlemskab for coworkere og faste pladser uden yderligere varsel. Opsigelsen træder i kraft med løbende måned + 30 dage.

 

 1. Bero

Medlemskabet kan ikke sættes i bero.

 

 1. Ophør og opsigelse af medlemskab

Medlemskab for coworkere i The House kan opsiges af medlemmet med 1 måneds varsel til udgangen af valgt faktureringsperiode.

Medlemskab for faste pladser i The House kan opsiges af medlemmet med 3 måneders varsel til udgangen af valgt faktueringsperiode.

 

Medlemskabet skal opsiges skriftligt. Du kan opsige dit medlemskab ved at skrive til hello@thehouse.dk, eller via website.

 

Hvis du kun tegner medlemskab for 1 måned, skal du opsige skriftligt med 7 dages varsel.

 

 1. Ansvar

Anvendelse af The Houses faciliteter sker på eget ansvar.

 

The House er ikke ansvarlige for skader mv., som opstår ved anvendelsen af The Houses faciliteter i strid med The Houses anvisninger.

 

The House er ikke erstatningsansvarlig for tabte værdigenstande.

 

 1. Ordensreglement

Som medlem i The House er du forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, vores ”Code of Conduct”, samt anvisninger givet af The Houses personale.

Det betragtes som en væsentlig misligholdelse af nærværende medlemsbetingelser, såfremt ”Code of Conduct” overtrædes.

 

The House har, ved gentagen overtrædelse af Code of Conduct, ret til straks at bortvise det på gældende medlem og til at ophæve medlemskabet.

 

11.1 Code of Conduct

The House er et medlemsbaseret fællesskab for Business Professionals. Som medlem forventes det, at man udviser diskretion og taktfuld opførsel.

 

The House er baseret på et ”fair use” princip, hvor det forventede brug ligger på max 20 timer/uge, set over et gennemsnitligt forbrug på en måned.

 

Højlydte (telefon)samtaler til gene for øvrige medlemmer, er ikke tilladt.

 

Tages billeder på vores lokation, sikres det at øvrige medlemmer ikke kan genkendes på disse.

 

Som medlem forventes man at rydde op efter sig, så alle andre medlemmer føler sig velkomne og respekterede.

 

Når The House forlades, pakkes pladsen sammen så andre kan komme til.

 

Som medlem er man selv ansvarlig for til enhver tid at overholde GDPR i forhold til følsomt materiale. Dette gælder også for print.

 

Man kan ikke reservere eller holde en plads.

 

Det er ikke muligt at medbringe kæledyr.

 

Opbevaring af privat materiale samt udstyr er ikke muligt, medmindre man har lejet en fast plads.

 

Der er en aldersgrænse på 18 år for at opholde sig i medlemsområdet og gæster kan alene medtages såfremt disse indløser dagskort eller er gæster i vores mødelokaler. Spørg vores personale, hvis du er i tvivl.

 

 1. Markedsføring og nyhedsbreve

Når du opretter et medlemskab i The House tilbydes du samtidigt at modtage e-mails og nyhedsbreve fra The House med bl.a. aktuelle medlemsfordele og -tilbud, informationer om arrangementer og events i The House.

 

Har du tidligere har sagt ja til at modtage e-mails og nyhedsbreve fra The House, og ikke længere ønsker at modtage disse e-mails og nyhedsbreve, kan du framelde dig ved at rette henvendelse pr. mail til hello@thehouse.dk eller ved at trykke på knappen ”Afmeld” i bunden af nyhedsbrevet.

 

 

 1. Persondata

Det er The House ApS, cvr.nr. 41062959, Ryesgade 8, 8000 Aarhus C, der er dataansvarlig for denne indsamling og behandling af personoplysninger.

 

I forbindelse med afgivelsen af oplysninger vil det altid fremgå̊, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling.

 

The House indsamler, lagrer og bearbejder oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og fødselsdato, foto og samtykker til modtagelse af markedsføring og nyhedsbreve for The Houses medlemmer, samt oplysninger om disse personers foretrukne anvendelse af The Houses faciliteter.

 

The House anvender personoplysningerne til at administrere dit medlemskab i The House. Det gør vi for at give den bedst mulige information om aktiviteter og tilbud i The House, og til at tilpasse vores tilbud til dig og vores øvrige medlemmer.

 

Herudover anvender The House oplysningerne til brug for The Houses markedsføring og udarbejdelse af statistik og analyser.

 

Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og The House vedrørende dit medlemskab i The House.

 

Herudover behandler vi personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at foretage markedsføring, udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services.

 

Personoplysninger vil endvidere kunne blive behandlet med henblik på at gøre et retskrav gældende.

 

Vi gør opmærksom på, at brug af personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, hvis du forinden har afgivet sit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden forudgående samtykke.

 

The House er ansvarlig for, at de personoplysninger, The House behandler, er ajourførte, og The House opbevarer ikke personoplysninger i længere tid end nødvendigt.

 

The House sletter således personoplysninger, når medlemskabet ophører, medmindre vi fortsat er forpligtet til at opbevare oplysningerne i medfør af gældende ret.

 

Som medlem i The House har du ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger The House behandler om dig, og til hvilket formål oplysningerne behandles.

 

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles, og du har ret til at kræve, at oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, berigtiges og slettes. Ønsker du at benytte dig af disse rettigheder, kan du rette henvendelse til The House ApS, Ryesgade 8, 8000 Aarhus C via mail til hello@thehouse.dk.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke til behandling af personoplysninger, som du tidligere har afgivet til The House. Vi vil herefter slette personoplysningerne, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet legitimt grundlag.

 

Tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke længere vil være muligt for os at tilbyde dig samme produkter og services, herunder at fortsætte dit medlemskab i The House.

 

The House videregiver ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. Under visse omstændigheder, og i henhold til lovgivningen, kan det dog være nødvendigt at videregive personoplysninger til offentlige myndigheder eller politiet.

 

The House lægger stor vægt på, at alle personoplysninger behandles fortroligt, og oplysningerne vil kun være tilgængelige for et begrænset og relevant antal medarbejdere hos The House, der er instrueret i, hvordan personoplysninger skal behandles i overensstemmelse med gældende ret.

 

The Houses hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger.

 

Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

Hvis du har spørgsmål til eller ønsker at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du altid kontakte The House via e-mail til hello@thehouse.dk.

 

Du kan også̊ rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 

 1. Kontakt

Du kan kontakte The House ved at skrive til vores mailadresse hello@thehouse.dk eller ved at ringe til os på telefon +45 2199 0902 i hverdage mellem kl. 08:00 og 17.00.